Voorkomen doden op wachtlijst motiveert jongeren tot registratie

Jongeren zeggen steeds vaker Ja tegen orgaandonatie

13 APRIL 2015, LEIDEN

Morgen valt bij 181.629 jongeren een brief van minister Schippers van Volksgezondheid op de mat. Zij vraagt jongeren die zijn geboren in 1996 te kiezen of zij orgaandonor willen worden. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) kiest dit jaar voor een andere aanpak bij de campagne. De nieuwe boodschap is: meer donoren = kortere wachttijden = minder doden. Uit onderzoek is gebleken dat deze boodschap het beste aansluit bij de redenen voor jongeren om zich te registreren. Zij vinden het namelijk belangrijk te weten wat het effect is van hun registratie. Er zijn positieve signalen: steeds vaker zeggen 18-jarigen Ja tegen orgaandonatie (72%). Voor de rest van Nederland ligt dit percentage op 61%.

Top 3 redenen voor een Ja
Aan jongeren is ook gevraagd naar de belangrijkste redenen om met een ‘ja, ik word donor’ te registreren. De meest genoemde reden om voor een Ja te kiezen is het idee dat ze na hun dood het leven van anderen kunnen redden. Ook speelt wederkerigheid een rol: zelf ontvangen ze ook graag een donororgaan als hun leven daarvan afhangt. ‘Dat het toch niks meer uitmaakt wat er met mijn lichaam gebeurt als ik ben overleden’ is een derde reden om Ja te zeggen.

Wachtlijstpatiënten helpen met de bezorging van 181.629 brieven
Om het belang van een krimpende wachtlijst te onderstrepen hielpen Jill, Marieke, Veronique en Shirley de postbodes dit weekend met de bezorging van de brief in Rotterdam. De meiden hebben twee dingen gemeen: ze staan of stonden op de wachtlijst voor een donororgaan en ze kunnen als geen ander het belang van kortere wachttijden uitleggen. Bijvoorbeeld Veronique uit het Utrechtse Lopik, die weet hoe het is om te wachten op een orgaan. Zij staat op de wachtlijst voor donorlongen: “Mijn ziekte wordt erger, zelfs met een griepje lig ik al in het ziekenhuis. Ik hoop dan ook vurig dat de longen op tijd komen, want voor mijn vader met dezelfde ziekte kwamen ze te laat.”

Meer donoren blijven nodig
De wachtlijst voor veel organen krimpt gestaag tot 1.044 wachtlijstpatiënten op 1 januari 2015, een afname van 9% ten opzichte van 1.149 een jaar eerder. Maar Nederland heeft nog steeds meer orgaandonoren nodig, want ieder jaar sterven er rond de 140 mensen op de wachtlijst. Aan de inspanning van de helpende wachtlijstpatiënten zal het niet liggen. Nu de 18-jarige briefontvangers nog. Gelukkig is online registratie met DigiD heel makkelijk. Steeds meer jongeren maken dan ook gebruik van deze methode (in 2014 42% vs 36% in 2013).

Over de Nederlandse Transplantatie Stichting
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen om voor Nederland de wachtlijsten te beheren en de beschikbare organen en weefsels eerlijk toe te wijzen. De NTS werkt daarvoor samen met Eurotransplant en de Nederlandse weefselbanken. De NTS is met de ziekenhuizen verantwoordelijk voor de donatieprogramma’s in de Nederlandse ziekenhuizen, de ondersteuning van medische professionals en voor de voorlichting aan het Nederlandse publiek.

Over het Donorregister
Het Donorregister is een onderdeel van het CIBG; een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen die twaalf jaar of ouder is en in Nederland woont, kan zijn of haar keuze over orgaan- en weefseldonatie in het Donorregister laten vastleggen. Registratie geeft duidelijkheid en zekerheid aan iedereen die bij orgaan- en weefseldonatie betrokken is, zoals potentiële donoren, naasten, maar ook aan artsen en verpleegkundigen.

- Einde bericht -

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Contact

Voor vragen en interviews kunt u contact opnemen met:

Cleome van den Berg
cleome@exprtease.nl
06-81495680

Edzart Bentinck
edzart@exprtease.nl
06-24746698

Pola Zijlstra:
pola@exprtease.nl
06-20234570

Of belt u met de Afdeling Donorvoorlichting, Communicatie & Onderwijs:
071 57 98 442.

Beeld en interviews
Op de perspagina vindt u alle campagnebeelden en teksten, vrij van copyright te gebruiken. Daarnaast zijn er verschillende jongeren met een persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp die openstaan voor een interview. Het gaat om bijvoorbeeld jongeren op de wachtlijst, jongeren met een donororgaan en om jongeren van wie een familielid overleed en organen kon doneren. Neemt u gerust contact met ons op voor bemiddeling.

Relevante sites
www.transplantatiestichting.nl
www.JaofNee.nl/1996
www.donorregister.nl

18-jarigencampagne 2015
Half april stuurt minister Edith Schippers van Volksgezondheid aan alle jongeren uit 1996 die hun keuze voor orgaandonatie nog niet hebben vastgelegd een persoonlijke brief met de vraag of zij donor willen worden. De 1996'ers die nog niet hebben gereageerd op die oproep ontvangen rondom 22 mei een herinneringsbrief van de overheid. 'Meer donoren = kortere wachttijden = minder doden´ is de boodschap van de brief. Deze boodschap sluit het beste aan bij de redenen voor jongeren om zich te registreren. Zij vinden het namelijk belangrijk te weten wat het effect is van hun registratie, zo blijkt uit onderzoek.

Actiesite
Op de actiesite kunnen jongeren gelijk registreren en vinden zij meer informatie over orgaandonatie: www.JaofNee.nl/1996

Bijlagen (te vinden onderaan de pagina)

  • Cijferbijlage bij persbericht (pdf)
  • Aanbiedingsbrief (pdf)
  • Factsheet orgaandonatie (pdf)
  • Ervaringsverhalen orgaandonatie (word)

Interviews

Onderstaande interviews en foto's met betrokken jongeren zijn rechtenvrij te gebruiken. Daarnaast kennen wij nog een groot aantal andere jongeren die met hun persoonlijke verhaal het belang van donorregistratie ondersteunen. Wil je één van deze jongeren interviewen? Neem dan contact met ons op.

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Een leven redden. Je hebt het in je.

De nieuwe campagne ‘Een leven redden. Je hebt het in je’ wil twijfels en onzekerheden voor niet-geregistreerde nederlanders wegnemen, in eerste instantie door ze aan te sporen het gesprek over orgaandonatie met elkaar aan te gaan.

berichten